BUSINESS

Home - BUSINESS - 소포장
14150
피트모스 소포장작업
피트모스 소포장작업[~50리터]

피트모스 소포장작업

 

 

톤백으로 공급되는 피트모스를 소포장하고 싶으시면 이용해보세요. ^^

 

 

품    목: 피트모스 토양개량제

 

원료형태: 알갱이, 가루

 

입고형태: 톤백

 

계량단위: 30~50리터

 

작업범위: (1)입고작업-국내입고

              (2)원료투입[개포]

              (3)소포장작업[자동계량]

              (4)출고작업

 

문의전화: 톤팩 051-622-7004

 

 


 

  

목록보기